Att köra elbil utan el – är det möjligt?

Att ro utan åror – det är omöjligt. Men det är precis de förutsättningarna som många  i glesbygden och framförallt norra Sveriges fjällvärld står inför när Sverige ska ställa om från fossilfria drivmedel till eldrift på våra bilar skriver Bogge Bolstad.

 

Läs min första krönika här på  ”En Företagares vardag” och jag hoppas filmen här ovan gav mersmak om min krönika som finns här nedan!

Att köra elbil utan el – är det möjligt?

Under 2021 har regeringen och Trafikverket jobbat hårt för att skapa platser för snabbladdare till elbilar över hela Sverige. För den aktör som velat sätta upp snabbladdare på de av Trafikverket utpekade platserna har man kunnat få stöd på 100% till satsningen. Det är ett bra och viktigt initiativ. I stora delar av landet har det här lyckats bra, men på några platser i vårt land har Trafikverket pekat ut platser – som helt riktigt ligger mycket strategiskt viktigt till för att skapa ett rikstäckande nät med elbilsladdare – men som det inte är praktiskt möjligt i dagsläget att bygga superladdare på.

Det är i några fall platser där det inte finns någon intressent som vill sätta upp snabbladdare på, samt platser som saknar tillräckligt med kapacitet i elnätet för att kunna bygga en laddplats med supersnabbladdare.

Det kan handla om byar och områden som är i kraftig expansion avseende turism och besöksnäring. Platser där några människor vill bosätta sig och andra bygga fritidshus. Platser som ligger upp till tio mil från större samhällen och städer.

Platser där det finns lite av viktig samhällsservice kvar i form av en liten lanthandel eller en drivmedelsanläggning med fossila drivmedel. En anläggning som med anledning av olika lagkrav avseende lagkraven på drivmedelsanläggningar som träder i kraft sommaren 2022 kan vara nedläggningshotad. Det kan i värsta scenariot innebära att det blir många mil enkel väg för att kunna tanka bensin och diesel.

Men det är egentligen en helt annan historia – för nu ska ju ändå de fossila drivmedlen bort på sikt, och det är i huvudsak elbilar som ska trafikera vägarna. Det här kommer att ske snabbare än vi tror. De närmaste åren kommer det att ske en övergång till elbilar. Det är därför det är så viktigt med att snabbt bygga upp ett rikstäckande elladdnät. Det som krävs för att klara av övergången är att vi i Sverige har ett väl utbyggt elnät med kapacitet att leverera el till de här områdena, ofta då i norra Sverige. Elen finns, men idag saknas ett elnät som är tillräckligt bra för att förse delar av Sverige med el.

Vad händer då på dessa platser? Jo, egentligen ingenting just nu. Det finns planer på utbyggnad på många platser, men från olika nätägare säger man att det kan ligga några år bort i tiden innan man kan leverera den kapacitet som behövs.

Så, på många ställen i glesbygden får man helt enkelt bara vänta och se, men helt klart är att det kommer att dröja innan omställningen till hållbara drivmedel slår igenom helt i Norrlands glesbygd. Det kan så klart skapa stora problem för turistexpansiva områden med att tillgodose kraven från besökare och boende. Ett expansivt område kan helt plötsligt bli ett område utan både fossila drivmedel och möjlighet att ladda sina elbilar.

Bogge Bolstad

Vem är Bogge?

Jag heter Bogge Bolstad, och har ett förflutet som journalist, redaktör, debattör och krönikör. Jag är småföretagare med verksamheter i flera olika branscher. De senaste åren har jag helt jobbat med att hjälpa små servicebutiker och drivmedelsstationer på lands- och glesbygd med olika investeringsfrågor samt att försöka hjälpa till med förbättra lönsamheten.

Detta har jag främst gjort genom arbete i projektform, bland annat för OSS (Organisationen Sveriges Serviceföretagare). Just nu är jag affärscoach och projektledare i Vilhelmina Kommun.

Jag brukar helt enkelt kalla mig glesbygdskonsult – detta för att stora delar av mitt jobb handlar om att jobba för den lilla företagaren på lands- och glesbygd, och är den som ser till att all service som alla behöver ska fungera – dagligvaror, drivmedel, apotekstjänster, paketombud med mera.

Jag lyfter frågor och problem som finns i verkligheten, och vet jag pratar om. Främst för att jag genom mitt företagande, bland annat i drivmedelsbranschen, dagligen stöter på de problem och utmaningar som finns. Jag möter problemen och ser hur förutsättningarna att driva företag påverkas av förändrade skatter, lagar och förordningar. Men även hur förutsättningarna kan förändras väldigt snabbt beroende på stora händelser i världen.

Jag kommer i mina artiklar lyfta frågor utifrån den lilla företagarens perspektiv, och främst med fokus på gles- och landsbygd. Jag tar gärna emot tips på aktuella ämnen och frågor som ni tycker vore intressant att lyfta och skapa debatt runt.

Ni kan mejla mig på bogge@bolstad.nu

Vänlig hälsning/Best regards