Företagens perspektiv på de statliga pandemistöden

Beskrivning av projektetTillväxtanalys fick 2021 i uppdrag av Regeringen att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöden riktade till företag med anledning av coronapandemin. Syftet med uppdraget är att skapa kunskap inför framtida kriser av liknade slag.I många fall har stöden fungerat bra och träffat rätt, men samtidigt har det funnits ett…

Läs mer

Våga öppna din nyckelknippa och fråga efter kunskap!

Dan Persson blev förälskad i Knistad herrgård efter en jägarexamenkurs. Något senare fick han möjlighet att ta över stället och har varit VD och ägare sedan 2014. Branschbytet från friskvård, PT och massör till hotell, konferens och golf var utmanande men otroligt utvecklande. För att starta och driva ett företag där man inte har branschkunskap…

Läs mer

Slopa matkrav för att få servera alkohol

Slopa matkravet för att få servera alkohol. Sverige har en komplicerad och omodern alkohollagstiftning. Som krögare genomgår man stålbad efter stålbad. Först för att överhuvudtaget få ett serveringstillstånd som kräver inte bara bankgaranti utan pengarna på kontot, inte bara en investeringsbudget utan investeringen ska göras innan tillstånd ges, inte bara ett restaurangkök med allt vad…

Läs mer

Jobbskaparen i Båstad som bjuder på havets läckerheter

Lagom till Påsk-veckan där fiskrätter brukar stå på påskbordet vill vi presentera er för Johannes som driver Jobbskaparen på den lilla orten som frestas med havets läckerheter Båstad Seafood AB Se Johannes historia om hur ett familjeföretag i generationsväxling kan växa i kastvindar. Så länge kapten är vaken och kreativ med kunskapssegel vänd med vinden,…

Läs mer

Gustav brinner för sin ort i Dikanäs

“Det känns inte som man har det för att tjäna pengar utan för att serva folk”. En återkommande kommentar som Småföretagarnas Riksförbund stöter på när man besöker entreprenörer som brinner för sina verksamheter ute på glesbygden. Gustav Israelsson är en sådan småföretagare som brinner för sin ort och driver Dikanäs Fjällhandel och håller glesbygden levande.…

Läs mer

Pernilla berättar stolt om sitt livsverk i Kittelfjäll

Vi träffar Pernilla Hansson som driver Hotell Granen i Kittelfjäll AB ett familjeägt företag sedan 1999. Den stora drivkraften har varit att skapa jobb till sig själv och andra och säkerställa möjligheten att bo och leva kvar i hembygden. “Det gäller att hänga med i svängarna, precis som när man åker slalom så måste man…

Läs mer

Ebba Buch Jag blir förbannad för att tala i klarspråk!

Intervju med Ebba Busch vid Sveriges Mjölkbönder årsmöte. Småföretagarnas Riksförbund medverkade på Sveriges Mjölkbönders årsmöte. Det gjorde även KD:s partiledare Ebba Busch. I en intervju efteråt lyfte hon att det varit svårt för de gröna näringarna under lång tid, även om det förvärrats pga situationen i Ukraina, och att dessa näringar behöver goda grundförutsättningarna framgent.…

Läs mer

Hur skall nästa generation kunna ta över?

Lantbrukaren Johan Arnoldsson är djupt bekymrad över lantbrukets framtid. Det är svårt att få verksamheterna att gå ihop när marginalerna är låga, kontrollerna många och skatterna alldeles för höga, säger Johan Arnoldsson. Med dieselpriser runt 30 kr/liter får mjölkbönderna betala för att kunna behålla sina kor i produktionen. En så här ohållbar situation är orimlig.…

Läs mer

Så fel du har Mikael Damberg! Dags att läsa på vad ni beslutat om!

Under förra veckan så släpptes ett antal filmer med ett antal uppgivna mackägare i glesbygden, som hade glatt sig åt att kunna söka ett investeringsstöd! Men döm om allas förvåning detta stöd går inte att söka och tiden håller på att rinna ut! Trots detta så står Finansminister Mikael Damberg i Riksdagen och säger att…

Läs mer