Dag 42 av 45 Dagar On Tour

Ingrid Ohlsson ambassadör för Attitydresanoch styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund träffar småföretagaren Jeanette Bohman i samband med 45 Dagar On Tour. I april 2020 startade hon och hennes man Swedish Wine Center i Malmö. Efter att ha varit nystartad mitt i en pandemi har hon en del att både säga och berätta om sin upplevelse som företagare i Malmö. Attitydresans arbete runt omkring frågan “attityden till småföretagande” exemplifieras.