Daniel Hellden (MP) Svar till: Tapetseraren Köp en ny bil!

Lyssna på Daniel Helldén, Miljöpartiet om hur han resonerar i frågan runt miljözonen för Hornsgatan.

Nedan finner ni också en liten debattartikel ifrån Småföretagarnas Riksförbund näringspolitiska talesperson Erik Sjölander som sätter en småföretagarvardag i relation till just en miljözon.

Erik Sjölander

Hålla mer än en tanke i huvudet?
Det är helt säkert i vällovligt syfte och omsorg om söders medborgare som Hornsgatan utsetts till miljözon 2 av Stockholms fullmäktige. Dock verkar inte alla helt övertygad om beslutets förträfflighet. Tre borgarråd reserverade sig mot beslutet med motivering Att införa miljözon II på Hornsgatan saknar mätbara hälsoeffekter. Orsaken är att endast cirka 10 procent av trafiken (hälften av trafikarbetet för euroklass 0-4) kommer att sluta köra på Hornsgatan och istället främst köra på intilliggande gator.
Att försöka minska koncentrationen kväveoxider på själva Hornsgatan kan anses grundas på miljömotiv. Miljöfrågor är betydligt bredare än att fokusera på bara dessa luftföreningar. Den cirkulära ekonomin är sannolikt betydligt viktigare för vår framtid (second hand blev väl årets julklapp i fjol?). För vår medlem tapetseraren, som hämtar och levererar möbler vid några tillfällen per år, blir kostnaden för en ny bil inte en rimlig investering. Att han skött om sin bil så ingen ny behöver produceras, att han renoverar möbler för att dessa ska kunna användas längre borde väl hellre belönas? Att köra några gånger per år på Hornsgatan kommer väl näppeligen att påverka miljökvalitetsnormerna?
Borgarrådet Daniel Helldén, som tagit fram förslaget till miljözon 2 för Hornsgatan, anger att Utvärderingen bör bland annat innehålla vilka som påverkas, men verkar glömma alla de småföretag som behöver transportera varor och verktyg till Hornsgatan. Det blir oproportionerligt att den lille företagaren ska tvingas tubba på sin övertygelse om den cirkulära ekonomins framtid för att köpa ny bil för miljöpartistisk plakatpolitik. Daniel Helldén anger ju att det ”bara” är att köpa en ny bil om man ska köra på Hornsgatan, men han kommer inte upp med något spännande finansierings­alternativ. Även Stockholm och söders invånare behöver hantverkare, tapetserare och andra småföretagare, men då får deras verklighet inte försvåras i onödan.
Erik Sjölander
Näringspolitiskt ansvarig
Småföretagarnas riksförbund