Elisabeth Svantesson (M) Vi måste lyssna bättre på Småföretagarna

Ser verkligen vår politiker det enorma jobb som Sveriges småföretagare lägger i vardagen?

Där man sätter mängder med människor i arbete året runt med ett stort ansvar men också ett liv där man får sätta så mycket åt sidan för att lyckas!

Tärnaby Fjällhotell

Hör Elisabeth Svantesson Ekonomisk Politisk Talesperson för Moderaterna om hur viktigt det är att politiker verkligen tar del utav En Företagares Vardag för bättre kunskap?

Elisabeth Svantesson Moderaterna