Frendo Malå Hjärtat i Bygden

Här upplyses vi att Malå kommun med dess unika egenskaper för småföretagande har tagit ett helt annat grepp för att kunna ge bygdens småföretagare vidareförutsättningar att frodas. Kommunen har bjudit ortens småföretagare i gemensamma projekt för att kunna påverka sin egen ekonomiska kretslopp. Oavsett om större företag i kommunen ger ringar på vatten även till de små så ska man kunna skapa fler ringar på vatten även för de små för att kunna se över hela kommunens flora av företag.