2

Vem är Mattias Andersson?

Mitt namn är Mattias Andersson. Jag är en 51-årig man med stort engagemang i det näringspolitiska gränslandet mellan det privata näringslivet och den offentliga verksamheten. Inom ramen för mitt konsultföretag BeSell AB har jag idag rollen som näringspolitiskt ansvarig/talesperson för Småföretagarnas Riksförbund. Där är jag även styrelseledamot och ansvarig för förbundets näringspolitiska opinionsarbete. Jag har…
Read More

Vad behövs för att göra en investering?

Det finns de som investerar sin tid i projekt utan ekonomisk kompensation, som ett engagemang i en ideell organisation, det finns de som investerar känslor i en relation och de som investerar pengar i en vara eller tjänst. Men oavsett skäl förväntar du dig förmodligen att få något av värde tillbaka. Att bli eller vara…
Read More

Vem är Mattias Andersson?

Mitt namn är Mattias Andersson. Jag är en 51-årig man med stort engagemang i det näringspolitiska gränslandet mellan det privata näringslivet och den offentliga verksamheten. Inom ramen för mitt konsultföretag BeSell AB har jag idag rollen som näringspolitiskt ansvarig/talesperson för Småföretagarnas Riksförbund. Där är jag även styrelseledamot och ansvarig för förbundets näringspolitiska opinionsarbete. Jag har…
Read More