Mattias köpte en krog till och löste personalfrågan!

Mattias Karlsson driver 2 restauranger i Visby för att lösa personalfrågan så flyttade han Brygghuset samt köpte en ny verksamhet mitt över gatan!

Genom att låta alla i personalen känna delaktighet samt samhörighet och att se vilka olika styrkor den enskildes styrkor, så är vi en arbetsplats där alla kämpar emot samma mål.

Så helt enkelt så är vi en arbetsplats där 2 krogar kan stötta varandra när vi får mycket att göra!