Momsbomben exploderar – vårdföretagare överväger lägga ner

Den 1 juli briserade momsbomben för privata sjukvårdsföretag när inhyrd vårdpersonal i ett slag blev 25 procent dyrare. En undersökning visar samtidigt att nästan hälften av de tillfrågade privata vårdföretagare måste skära ned på verksamheten och att cirka en femtedel överväger att bomma igen. ”Vi är helt beroende av att hyra in personal för att kunna ge den vård vi måste enligt avtal”, säger en verksamhetschef till fPlus.