En företagares vardag

Pensionsskolan.se

Hur mycket lägger du undan i Pension varje år? 
Många som startar sina företag tar oftast inte ut någon lön under en längre tid och därmed så byggs din pension inte upp i den takt som den bör göra till den dagen när du väl drar dig tillbaks vid pensionsdags!

Därför så är det extra viktigt att du lägger undan en liten slant varje månad!