Småföretagarna försörjer staten men hur försörjer staten småföretagarna?

Småföretagarna är en otroligt betydelsefull grupp för att säkerställa att skatteintäkter till både kommun och stat fortsätter att trilla in. Det är till stora delar landets småföretagare som försörjer den offentliga sektorn med smörjmedel för att få maskineriet att fungera. Så länge maskinen producerar de grundläggande samhällsfunktionerna på ett framgångsrikt, effektivt och konstruktivt sätt kan skattetrycket anses både befogat och vällovligt. Men just nu verkar det kommit in mycket grus i maskineriet och det går inte längre att enbart med smörjmedel åtgärda de driftstörningar som dagligen påverkar dem som försörjer staten.