Tiraholms Fisk bygger sitt besöksmål genom generationer!

Malin Ekvall berättar stolt om familjens besöksmål som lever vidare genom generationer.

Ett fint samtal om hur Tiraholms Fisk har växt upp som ett välbesökt besöksmål där hela familjen är involverade som Mamma & Pappa startade en gång i tiden där vi nu är inne i en generationsväxling.

Tillsammans med mina bröder så har vi lyckats att hitta varandras roller för att föra arvet vidare i kommande generationer där Mamma & Pappa är högst delaktiga i processen.

Våra stora utmaningar är hitta kompetens till vår verksamhet där vi har fått börja titta på personal utanför landets gränser, vilket ställer större krav på oss att kunna erbjuda boende samt en social närvaro med ett rikt friluftsliv.

Viktiga åtgärder inför framtiden för att driva vårt besöksmål vidare

  • Sänkt Arbetsgivaravgift
  • Lärlingsplatser
  • Se över semesterlagen

Bekök Tiraholm hemsida  här http://www.tiraholm.se