När skall ni sluta smutskasta mindre företagare, Arbetsmiljöverket?

Myndighetens prioritering borde vara att lotsa företagen att göra rätt i regeldjungeln, för att tillsammans med företagaren uppnå det gemensamma syftet där färre riskerar att skada sig i arbetet. I stället lämnas företagaren ofta med ett inspektionsmeddelande om att de ska vidta åtgärder, men sällan hur de ska göra rätt.

Foto: Lars Clason

Bild DN/Dagens Nyheter