Conny Svensson Skatteverket Vi behöver vara lyhörda!

Ett samtal med Conny Svensson Skatteverket om hur vi tog oss igenom en pandemi samt hur framtiden ser ut för Småföretagarna.

Viktiga punkter för Conny är att vara vara lyhörd och att vi blir ännu tuffare gentemot kriminell  verksamhet men också i framtiden skall skapa bättre förutsättningar mellan olika instanser för att minska byråkratin i vardagen