Går direkt till finkan – Småföretagaren som hittade sin nisch

Ett koncept som får många att bli nyfikna på hur det är ett övernatta i en fängelscell på riktgt! “Gå direkt i fängelse utan att passera start” -kontexten får i denna småföretagarehistoria, med Staffan Bergström från Hotellet Fängelset, en annorlunda tvist i händelseförloppet.

Här blev man tvungen att passera COVID19-krisen och inte START. Strategin i att driva företag under kris fick taktiska förändringar, men man kom ut ur det som en vinnare. Det viktiga i det taktiska upplägget blev förloppet i att anpassa mind-set för att kunna överleva. Det som kännetecknar 100% av alla våra historier från en småföretagares och deras vardag är att “den anamma” som hittas gång på gång ser ut att vara hårdkodad i Sveriges småföretagares DNA.

Se hur Staffan tog ett helhetsgrepp med sitt företag under en kris för att först reflektera, sedan ta vara på en negativ utvecklingstid för att vända det till en positiv upprustning inför framtiden. Detta mind-set vill vi gärna förmedla vidare till andra småföretagare och önska Hotellet Fängelset ett STORT LYCKA TILL nu när framtiden ser ljusare ut.