Företagens perspektiv på de statliga pandemistöden

Beskrivning av projektetTillväxtanalys fick 2021 i uppdrag av Regeringen att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de ekonomiska stöden riktade till företag med anledning av coronapandemin. Syftet med uppdraget är att skapa kunskap inför framtida kriser av liknade slag.I många fall har stöden fungerat bra och träffat rätt, men samtidigt har det funnits ett…

Läs mer

Våga öppna din nyckelknippa och fråga efter kunskap!

Dan Persson blev förälskad i Knistad herrgård efter en jägarexamenkurs. Något senare fick han möjlighet att ta över stället och har varit VD och ägare sedan 2014. Branschbytet från friskvård, PT och massör till hotell, konferens och golf var utmanande men otroligt utvecklande. För att starta och driva ett företag där man inte har branschkunskap…

Läs mer

Slopa matkrav för att få servera alkohol

Slopa matkravet för att få servera alkohol. Sverige har en komplicerad och omodern alkohollagstiftning. Som krögare genomgår man stålbad efter stålbad. Först för att överhuvudtaget få ett serveringstillstånd som kräver inte bara bankgaranti utan pengarna på kontot, inte bara en investeringsbudget utan investeringen ska göras innan tillstånd ges, inte bara ett restaurangkök med allt vad…

Läs mer

Går direkt till finkan – Småföretagaren som hittade sin nisch

Ett koncept som får många att bli nyfikna på hur det är ett övernatta i en fängelscell på riktgt! “Gå direkt i fängelse utan att passera start” -kontexten får i denna småföretagarehistoria, med Staffan Bergström från Hotellet Fängelset, en annorlunda tvist i händelseförloppet. Här blev man tvungen att passera COVID19-krisen och inte START. Strategin i att driva företag…

Läs mer

Mita brinner för mat och hälsa.

Mita Magnusson på Mitas Mat berättar hur hon brinner för kost, hälsa och att människor ska må bra. Särskilt viktigt för småföretagare att tänka på sin hälsa säger hon. Hon har tagit fram ett koncept med färdiga rätter från råvaror som många använder alltför sällan såsom bönor, groddar, allt från svenska bönder. Men hon berättar…

Läs mer

Ebba Buch Jag blir förbannad för att tala i klarspråk!

Intervju med Ebba Busch vid Sveriges Mjölkbönder årsmöte. Småföretagarnas Riksförbund medverkade på Sveriges Mjölkbönders årsmöte. Det gjorde även KD:s partiledare Ebba Busch. I en intervju efteråt lyfte hon att det varit svårt för de gröna näringarna under lång tid, även om det förvärrats pga situationen i Ukraina, och att dessa näringar behöver goda grundförutsättningarna framgent.…

Läs mer

Hur skall nästa generation kunna ta över?

Lantbrukaren Johan Arnoldsson är djupt bekymrad över lantbrukets framtid. Det är svårt att få verksamheterna att gå ihop när marginalerna är låga, kontrollerna många och skatterna alldeles för höga, säger Johan Arnoldsson. Med dieselpriser runt 30 kr/liter får mjölkbönderna betala för att kunna behålla sina kor i produktionen. En så här ohållbar situation är orimlig.…

Läs mer

”Har du ingen mat i magen orkar du inte försvara dig heller”

I gränslandet mellan Skåne och Småland möter vi lantbrukaren Frans Thomsson. Efter en tuff period av Coronapandemi började ljuset synas i tunneln, men kriget i Ukraina har skapat ännu större utmaningar. Kraftiga prishöjningar på gödning, kraftfoder och diesel leder till dålig lönsamhet som i sin tur minskar Sveriges självförsörjningsgrad. ”Har du ingen mat i magen…

Läs mer

Lantbrukare yrket – som försvann?

Att arbeta som lantbrukare är att kombinera sitt jobb med sin hobby och fritid. Det upptar hela din vardag och värld. Du lever med årstiderna, väder och vind, och du lever av det jorden och djuren ger dig. Detta liv – för många en symbios – riskerar att försvinna. Att vara bonde är på väg…

Läs mer