Johan Pehrson L Vi är ett Småföretagarparti att lita på sedan lång tillbaka

Johan Pehrson berättar att Liberalerna sedan länge är ett Småföretagarparti!

  • Hjälte
  • Välstånd
  • Entreprenör
  • Våga
  • Välståndsskapare

Vi behöver fler i Riksdagen som har varit företagare för att skapa samförstånd där vi tillsammans skapar bättre förutsättningar i vardagen.

  • Kompetensförsörjningen
  • Skattefrågor
  • Lättare att anställa
  • Lärlingssystem