Peter Kullgren KD Staten skall inte skära Guld med täljkniv

Peter Kullgren Partisekreterare för Kristdemokraterna

Staten skall inte skära Guld med täljkniv pga utav dom stora prishöjningarna genom ökade skatteintäkter på el samt matpriser!

Vi kan inte ha Skatter på Skatter!

Peter berättar om det nystartade bondeförbundet där vi behöver växla upp bonde samt landsbygdspolitiken.

Vi behöver sätta en blåslampa inom partisystemet för att lyfta!

  • Landsbygd
  • Glesbygd
  • Lantbrukare
  • Jakt
  • Små och medelstora företagare
  • Kärnan i välfärden

Vi behöver öka den inhemska matproduktionen till 75% genom att se över

  • Höga beskattningar
  • Regelverk

Är Kristdemokraterna ett Småföretagarparti som man kan lita på i Framtiden?

Vi är redan ett parti att lita på där vi nu växlar upp frågorna inför framtiden!