Under Tomers årsmöte så var det högt i tak när man diskuterade vardags problemen samt utmaningar i olika workshops såsom marknadsknalle.

Hör Ordförande Guido Carinci sammanfatta årsmötet