Jonas Larsson för arvet vidare som Renägare

Hela Sverige behöver leva och det måste finnas en vilja till samarbete. Hållbar utveckling och en förståelse för naturens ekologiska balans är avgörande för att företagare som Jonas ska kunna fortsätta driva en fungerande renskötsel med ett livskraftigt företag.

Lapplands fantastiska natur har rätt förutsättningar för renskötsel. En näring som genom generationer skapat en kultur av entreprenörskap och företagsamhet. Samtidigt står rennäringen för stora utmaningar. Ökade kostnader för bränsle och foder, minskade områden för renbete och ett allt större intresse att exploatera vildmarken för att skapa ren energi och utvinna mer mineraler. Här uppstår målkonflikter mellan klimatåtgärder och miljöinsatser. Jonas Larsson önskar framförallt en ökad förståelse för hur rennäringen fungerar. När världen förändras behövs även en förståelse för hur djuren fungerar och beter sig.