Vi har pratat med kommuner som gör bedömningen att handläggningstiden ska ta sju timmar och kommuner som bedömer att det tar över 10 timmar. Enligt de uppgifter vi har fått kan det innebära en avgift på tillståndsansökan från 6600 kronor till 10900 kronor.
Till detta kommer därefter en årlig tillsynsavgift, som kan vara runt 2-3700 kronor, och som grundar sig på hur många timmar kommunen behöver lägga på inspektionsbesök.