Sedan RUT infördes 2007 har det skapats drygt 30 000 nya jobb. Nu vill Almega att RUT-avdraget breddas och ska inkludera bland annat installation av hemlarm, återinförd läxläsning och bortforsling av miljöfarligt avfall.

 

 

 

Rapport: RUT-avdraget bör breddas