”Plötsligt kan entreprenörerna sälja vidare matjord som man själva inte ens köpt.

Så snart Trafikverket disponerar marken och vägplanen vunnit laga kraft så öppnas dock helt nya möjligheter. Då klassas marken som vägmark och med ens är det fullt möjligt att ”skrapa bort” matjorden för försäljning. Någonting som också sker utanför Umeå. Plötsligt kan entreprenörerna sälja vidare matjord som man själva inte ens köpt. Dessutom för uppåt fem gånger så mycket som jordbrukaren som berövats sin mark och matjord fick i ersättning. Entreprenörerna, vars huvudsakliga uppgift är att utföra vägarbetet, får därmed hjälp av staten att tjäna grova pengar på att sälja någon annans avskrapade mark som man själv aldrig ägt, vårdat eller investerat en krona i.