Erik Sjölander lyfter Småföretagarens vardag i Nyhetsmorgon under pågående kris vi behöver skarpa beslut nu Småföretagarnas Riksförbund Ibrahim Baylan ta bort 14 dagars sjuklöneansvaret omedelbart för företagen!