Så länge tobaksprodukter är tillåtna ska inte stat och kommun använda mjuka maktmetoder för att göra tillvaron besvärligare för personer som tycker om sin tobak. Och myndigheterna ska absolut inte försvåra för dem som lever av att sälja tobaksprodukter, skriver Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M).

De höga avgifterna, som vissa kommuner nu inför, är en påtaglig kostnad för småföretagare. Kanske inte avgörande belopp för större livsmedelsbutiker och bensinstationskedjor. Men det slår hårt mot små närlivsbutiker och lanthandlar, butiker som redan i dag har det svårt. Ett kännbart slag mot små orter som kämpar för att kunna behålla sin mataffär på orten.

Därför har Staffanstorps kommun bestämt att kostnaden som drabbar våra företagare som söker tillstånd inte får överstiga 2 050 kronor. För vi tror inte att bestraffning av näringslivet är rätt väg.