Ebba Buch Jag blir förbannad för att tala i klarspråk!

Intervju med Ebba Busch vid Sveriges Mjölkbönder årsmöte.

Småföretagarnas Riksförbund medverkade på Sveriges Mjölkbönders årsmöte. Det gjorde även KD:s partiledare Ebba Busch. I en intervju efteråt lyfte hon att det varit svårt för de gröna näringarna under lång tid, även om det förvärrats pga situationen i Ukraina, och att dessa näringar behöver goda grundförutsättningarna framgent. Likaså presenterar hon ett motförslag gällande regeringens presenterade åtgärdspaket för att möta höjda bränslepriser.