Dag 37 45 Dagar On Tour

Anette Utterbräck har alltid arbetat för att göra världen till en lite bättre plats. Det viktigaste är att låta sig styras av det man brinner för och inte fångas upp av rädslan. Envishet, tålamod och en vision att följa är nyckelord som präglat även hennes resa som företagare. Hon har arbetat många år som psykolog men har nu valt att fokusera mer på sitt eget företagande som psykolog och psykoterapeut. En av visionerna var att hitta en plats där hon kunde arrangera retreats och kurser i personlig utveckling.

När Brukshotellet i Degerhamn dök upp med sin historierika bakgrund och närhet till havet så var det inget tvivel om saken. Sedan 1 år tillbaka driver Anette Brukshotellet på Öland i en helt ny tappning. För ett par hundra år sedan var det bostad till arbetare och tjänstemän som tillhörde den stora cementfabriken. Den gamla matsalen har blivit ett samlingsrum och receptionen är numera Anettes psykoterapirum. Allt det gamla har fått en ny mening och så lär det fortsätta då planen framåt är att platsen ska användas till allt från släktträffar och filminspelningar till bokcirklar, yoga och skrivarkurser.