”Har du ingen mat i magen orkar du inte försvara dig heller”

I gränslandet mellan Skåne och Småland möter vi lantbrukaren Frans Thomsson. Efter en tuff period av Coronapandemi började ljuset synas i tunneln, men kriget i Ukraina har skapat ännu större utmaningar.

Kraftiga prishöjningar på gödning, kraftfoder och diesel leder till dålig lönsamhet som i sin tur minskar Sveriges självförsörjningsgrad.

”Har du ingen mat i magen orkar du inte försvara dig heller” säger Frans Thomsson