Hur skall nästa generation kunna ta över?

Lantbrukaren Johan Arnoldsson är djupt bekymrad över lantbrukets framtid.

Det är svårt att få verksamheterna att gå ihop när marginalerna är låga, kontrollerna många och skatterna alldeles för höga, säger Johan Arnoldsson. Med dieselpriser runt 30 kr/liter får mjölkbönderna betala för att kunna behålla sina kor i produktionen. En så här ohållbar situation är orimlig. Sänk dieselskatten omedelbart.

I samarbete med En Företagares Vardag