Jörgen är nu i full gång i Bryssel och kämpar med full kraft att minska på regelkrånglet.

”Det gäller bara att våga kliva över tröskeln”. I sin roll som ledamot i EU-utskottet för internationell handel arbetar Jörgen hårt för att minska regelkrånglet och ta bort onödiga handels-regler för småföretagare. Han tycker att samarbetet över partigränserna fungerar väl i utskottet – det är sakfrågorna som står i fokus och inte respektive persons partitillhörighet.

Vi följer Jörgen’s resa i Bryssel i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund