En företagares vardag

Linus Sköld (S) Flyttade ifrån Skåne till Norrland

Linus medverkade vid mötet i den lilla byn Kitkiöjärvi i Augusti där man diskuterade förutsättningarna att driva sitt lilla företag.

Det är viktigt att infrastrukturen fungerar i hela landet även för glesbygden för ett fungerande samhälle.

Hör Linus tankar utifrån dagen i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund