Jonas Henning driver sitt företag i Slite på Gotland och uppmärksammar Region Gotlands sätt att ta ut avgifter utav företagarna på ön.

En Företagares Vardag har under sensommaren uppmärksammat kommunernas sätt att ta ut avgifter gentemot företagarna runtom i landet som är minst sagt förbryllande!

Under ett antal dagar så kommer EFV publicera ett antal livesändningar som Jonas har gjort den senaste veckan för att belysa den övertaxering som sker.

Jonas Henning Del 1

I många år har Region Gotland (eller Gotlands Kommun som det egentligen är frågan om) parkerat i bottenskiktet av landets kommuner vad det gäller ranking av hur det är att driva företag i densamma. Många av kommunens politiker och tjänstemän har sedan länge avfärdat bottennoteringen som direkt felaktig och bortförklarat sig utan att egentligen tagit debatten med oss företagare som rankar dom, men efter fyra år som entreprenör på ön så har jag fått en hyfsat klar uppfattning varför. Jag har bestämt mig för att det är dags att ta tillbaka det fria ordet och kommer med ett antal inlägg försöka förklara hur det är att jobba i motvind som företagare på den här ön. Förmodligen kommer det få följdeffekter för mina verksamheter och mig personligen men förhoppningsvis kommer det även betyda ett uppvaknande bland sovande makthavare och vilket slutmålet med den debatt som kommer att skapas med detta ett betydligt bättre företagsklimat för mig och mina kollegor i branschen. Fokus på den kommande debatten kommer att vara kommunens taxa för upplåtelse av allmän platsmark i allmänhet och för serveringar i synnerhet, eventuellt lite raljerande men förhoppningsvis utan personliga påhopp. Under tiden kan ni försöka förstå bilden nedan och se hur den korresponderar med kommunallagens andra kapitel 3, 6 & 8:e paragrafen. Stay tuned.